Gimimo data:  2018.05.02
Sveikata:  PL 0/0

Bellissimo Star Zimbo

RUS JCH, RKF CH, RUS CH

Damascusroad Tell Me No Lies

JCh.RUS, JCh.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.OANKOO, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Eurasian W, Ch.RUS, Ch.UKR, Ch.BLR, JCh.BLR
Pomhaven’s The Edge Of A Dream
Damascusroad Heidi By The Sea
Unagi Maki Aljen’s Sanji Of Lenette
Zabavy Burmistra Doroty

Fortuna

Hyugo Shayning Star iz Kaskada Grez
Pervaya Krasativsa
Raduzhny Mir Dzheni Iton Elisey Zarevich Dlya Raduzhnogo Mira
Severnyy Stil Orchideja